Kategori

SİVAS – ŞARKIŞLA YOLU YAPIMI

Sivas – Şarkışla ayrımı– Kangal (2.kısım) yolu km: 56+841.89-70+724.15 ve Kangal – Alacahan – 8.bl.hd. yolu km: 70 + 724.15 - 106 + 544.66 kesimlerinin yapım işi. Sivas - Malatya yolunun km: 56+841 kesiminden başlayarak, Kangal geçişi de dahil olmak üzere km: 106+544 ( 8. bölge il sınırı) kadar olan ve sathi kaplama seviyesinde 2 x 2 bölünmüş yol halinde daha önceki yıllarda trafiğe açılmış toplam 49,70 km'lik kesimde yolun, eksik olan toprak işleri, sanat yapıları işleri, mevcut dere köprülerinin yıkılarak bölünmüş yola uygun genişlikte yeni köprülerin yapılması, eksik olan eş düzey kavşakların teşkili ile mevcut sathi kaplama tabakalarının sökülerek yolun nihai proje kotlarına uygun olarak plentmiks alt temel, plentmiks temel tabakası takviyeleri, bitümlü sıcak karışım tabakaları olan bitümlü temel, binder ve aşınma tabakalarının yapılması işidir.

Sözleşme Tarihi: 29.03.2013
İş Bitim Tarihi: 20.03.2018

  • TÜMÜ
  • FOTOĞRAFLAR
  • VİDEOLAR