Kategorie

KBB BEKİRPAŞA STRASSENBELAG ARBEITEN

KBB Bekirpaşa Straßenbelag Arbeiten Bekirpaşa Straßenbelag Arbeiten.

Ausmaß der Hauptarbeiten
Binderschicht: 22.020,550 Tonnen
Abnutzungsschicht: 26.814,350 Tonnen
Plentmix Basis: 26.439,830 Tonnen
Befüllung: 3.632,130 m3
Ausgrabung: 14.242,922 m3

Vertragsdatum: 21.09.2006